LEON WARRACK BIOGRAPHY

Leon Warrack Bio: [EN]

Leon Warrack (Roeselare, Belgium, 1984) is a Belgian visual artist.

He lives and works in Houthulst, a village in the Flemish region of Belgium. His work is inspired by his many walks in which he looks for interactions between culture and nature, often with an intersection of the present with the past. As a basis, he starts from his own photographic material in which he prefers overexposed or underexposed photos. By filtering the light, he brings out the essence, which he then incorporates into his paintings, drawings or other forms of visual art.


Due to his specific approach and his exceptional vision, Leon Warrack has developed a very idiosyncratic personal style that gives him a highly distinctive place in the landscape of contemporary Belgian art. His works are simple at first sight but often contain a profound complexity, they load the viewer with calmness and tranquility but at the same time a sense of mystery. All together this creates a nice balance in his work.


Leon warrack studied Graphic design and later Restoration Painting at MSKA Roeselare. He experimented for years as he researched - and learned from - the masters from our art history. A breakthrough in his development was the integration of photography, by his opinion "failed" photos were taken of which the desired view couldn't be captured, to be converted to "the right image" in his paintings.

He also regularly conducts research into the historical background of these places, reflections which are then integrated into his work.Leon Warrack Bio: [NL]

Leon Warrack (Roeselare, 1984) is een Belgisch beeldend kunstenaar.

Hij woont en werkt in het West Vlaamse Houthulst. Zijn werk is geïnspireerd op zijn vele wandelingen waarin hij op zoek gaat naar interacties tussen cultuur en natuur, vaak met een kruising van het heden met het verleden. Als basis vertrekt hij van zijn eigen fotografisch materiaal waarin hij voorkeur geeft aan overbelichting of onderbelichte foto's. Door het filteren van het licht haalt hij de essentie naar boven die hij vervolgens verwerkt in zijn schilderijen, tekeningen of andere vormen van beeldende kunst.


Door zijn specifieke aanpak en zijn uitzonderlijke visie heeft Leon Warrack een zeer eigenzinnige persoonlijke stijl ontwikkelt die hem een sterk onderscheidende plaats geeft in het landschap van de hedendaagse Belgische kunst. Zijn werken zijn op het eerste zicht eenvoudig maar bevatten vaak een diepgaande complexiteit, ze beladen de toeschouwer met kalmte en rust maar tegelijk een gevoel van mysterie. Dit alles zorgt voor een mooie ballans in zijn werk.


Leon warrack studeerde Publiciteitsgrafiek en later Schilder- Restauratie aan het MSKA Roeselare. Hij experimenteerde jarenlang terwijl hij onderzoek deed naar - en leerde van figuren uit de kunstgeschiedenis. Een doorbraak in zijn onwikkeling was de integratie van fotografie, naar zijn mening "mislukte" foto's waarbij de gewenste weergaven niet kon worden gevat, om deze dan te converteren naar "het juiste beeld".

Hierbij doet hij ook bij regelmaat onderzoek naar de geschiedkundige achtergrond van die betreffende plaatsen, reflecties hiervan worden dan geïntegreert in zijn werk.